Badania marketingowe dla farmacji

Zlecanie badań rynku
Aby odnaleźć się w branży farmaceutycznej i poznać dobrze rynek farmacji, dobrze, jeśli przeprowadzi się w tym celu szczegółowe badania rynku farmacji. Warto wynająć zewnętrzną firmę badawczą, która dzięki swemu doświadczeniu i obiektywizmowi, przedstawi wiarygodny raport wraz ze wskazówkami, co zrobić, by odnieść upragniony sukces. Prawidłowo przeprowadzony proces badawczy sprzyja tworzeniu nowej strategii firmy. Umożliwia ona łatwiejsze dotarcie do szerszego grona odbiorców produktu oraz zawiązanie współpracy z nowymi kontrahentami. Firma zlecająca badanie, niewątpliwie staje się bardziej atrakcyjna dla podjęcia współpracy, lecz również wyznacza swoją pozycję w branży. W tym celu przeprowadza się analizę wszystkich elementów, które tworzą PR firmy. Warto zadbać o dogłębne zweryfikowanie ceny, ulotki, opakowania, reklamy danej firmy (w jakim stopniu trafia do odbiorców), ale także konkurencji. Badanie rynku warto rozpocząć od sprawdzenia, czy dotychczasowa strategia prowadzona była w efektywny sposób, jeśli nie, to w jaki sposób ją zmienić. Podstawowym i zarazem najbardziej rozpoznawalnym podziałem wyrobów farmaceutycznych jest podział na wydawane na receptę i bez recepty.

 

Metody badawcze
Jak już wcześniej zaznaczono, lepiej, jeśli owe badanie rynku medycznego przeprowadzi zewnętrzna firma, ponieważ branża farmaceutyczna nie jest łatwą, a to z kolei zwiększa prawdopodobieństwo popełnienia błędów. Zlecenie badania wiąże się z wyższymi kosztami, lecz wyniki są wtedy miarodajne i przeprowadzone z największą starannością oraz zgodnie z metodologią. Najbardziej powszechną metodą zbierania danych jest PAPI, która wykorzystuje kwestionariusz papierowy. Obecnie wypierana jest przez urządzenia elektroniczne (CAPI), ze względu na niższe koszty i krótszy czas analizy. Metodą ilościową, która dociera do szerokiego grona odbiorców jest CAWI (ankieta internetowa), lecz nie można przewidzieć czy zostanie wypełniona przez oczekiwaną grupę reprezentatywną internautów. CATI (badania telefoniczne) jest najbardziej uniwersalną i stosunkowo tanią metodą. Natomiast metody jakościowe, które najczęściej wykorzystuje się w tego typu badaniach to zogniskowane wywiady grupowe, tzw. fokusy oraz indywidualne wywiady pogłębione. Inną metodą jakościową jest też wizyta w placówce aptecznej tajemniczego klienta.

 

Przed przystąpieniem do badań warto dobrze się do nich dobrze przygotować. Tym samym dobrze jest dokładnie sprecyzować w jakim obszarze mają być prowadzone ów badania. Niewątpliwie ważnym krokiem zdobywania danych jest stworzenie uprzednio właściwego kwestionariusza, który ułatwi analizę danych oraz przyczyni się do otrzymania rzetelnych wyników.

 

Co dalej?
Po zrealizowaniu ankietyzacji, przystępuje się do etapu jego analizy. Długość trwania ostatniego procesu badawczego uzależniona jest nie tylko od liczebność próby i obszerności ankiety, lecz również od wybranych metod. Warto wybrać jedną, bądź dwie metody i z ich pomocą przeprowadzić badanie. Dzięki temu wyniki badania stają się miarodajne, a rekomendacje ułatwiają podjęcie zmiany i osiągnięcie sukcesu w branży.